Creature creating and beasties

Just another creative lady and her furry companions.

Nålebindingsprosjekt februar 2, 2009

Filed under: nålebinding — Ella @ 8:26 am
Tags: , , ,


Jeg holder på med så mye om dagen. Blant annet nålebindi pulsvarmere og skjerf til Spiren.

Reklamer